SPLOŠNI POGOJI ZA NAKUPNE POGODBE IN RAZMERJA, KI IZHAJAJO IZ TEH POGODB

Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, matična številka: 29213291, številka DDV: CZ29213291, vpisana v poslovni register, ki ga vodi okrožno sodišče v Brnu, oddelek C, vložek 66187. 89/2012 Coll., Civilni zakonik (v nadaljnjem besedilu: CC)

Prodajalec

Podjetje Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, ID: 29213291, DDV: CZ29213291. Registracija: KS v Brnu, oddelek C, vložek 66187, datum registracije: 16.4.2010. Smo plačniki DDV.

Mobilni telefon:

spletne trgovine: Top4Running.si

E-naslov: info@top4running.si

Povezava z banko:

 • Za plačila v EUR: IBAN: DE41502109000220176614, SWIFT: CITIDEFF

Naslovi servisnih točk: na zahtevo vam bomo posredovali naslove servisnih točk posameznih proizvajalcev.

1. Splošne določbe

Ti splošni pogoji v skladu z določbami prvega odstavka 1751. člena Zakona št. 89/2012 Z.z., Civilni zakonik (v nadaljevanju: Civilni zakonik), urejajo medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: kupoprodajna pogodba), sklenjene med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju: kupec) prek prodajalčeve spletne trgovine.

Pogoji se ne uporabljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki deluje pri naročanju blaga v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica.

Prodajalec je podjetje Topforsport s.r.o., Bešůvka 810/19, Brno - Žebětín, 641 00, matična številka: 29213291, številka DDV: CZ29213291. Registracija: KS v Brně, oddelek C, vložek 66187, datum registracije: 16.4.2010 (v nadaljnjem besedilu: prodajalec).

Spletne trgovine upravlja prodajalec na spletnem mestu, ki se nahaja na spletnem naslovu Top4Running.si (v nadaljevanju "spletno mesto"), prek spletnega vmesnika (v nadaljevanju "spletni vmesnik trgovine").

Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Prodajna pogodba se lahko sklene v češkem jeziku. Prodajno pogodbo ureja češko pravo.

Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.

Kupec se s prevzemom blaga od prodajalca ali s prevzemom blaga od prevoznika strinja z naslednjimi pogoji in določili ter postopkom za pritožbe. Splošni pogoji poslovanja in pritožbeni postopek so na voljo v tiskani obliki in so na voljo za pregled v prostorih družbe Topforsport s.r.o.

2. Pogoji za Republiko Slovenijo in končne uporabnike

Načini dostave blaga

Prevozne storitve: Način prevoza in njegove pogoje lahko kupec najde v razdelku "Prevoz" na spletnem mestu. Prevoz po vsej Sloveniji zagotavlja ponudnik. Stroški prevoza se lahko razlikujejo glede na izbrani način prevoza. Konkretni način dostave izbere kupec sam, aktualni cenik je naveden v razdelku "košarica" ali pa ga lahko pisno zahtevate pri dobavitelju.

Načini plačila

Pošiljka po povzetju: Če se odločite za plačilo po povzetju, boste prevozniku plačali celoten znesek za naročeno blago.

S spletno kartico: Preprosto plačajte s kartico prek spleta. Sprejemamo kartice MasterCard, VISA, Discover in Diners.

PayPal: Varno in hitro lahko plačate preko spletnega plačilnega sistema PayPal. Dodatna prednost te možnosti plačila je, da vam lahko PayPal krije stroške vračila, če se na storitev prijavite vnaprej. Preden se lotite aktivacije storitve, preberite pogoje uporabe storitve: top4.link/paypal-com

Cena in pogoji prevoza so odvisni od izbranega načina prevzema.

Čas dostave

Blago, ki je na zalogi, bo dostavljeno v 24 urah na katerikoli naslov v Republiki Sloveniji, če je poslano po povzetju. Blago, ki ni na zalogi, je običajno poslano v 5-10 delovnih dneh ali glede na razpoložljivost pri dobavitelju.

Če se dobavni rok podaljša, bo stranka o tem pravočasno obveščena.

3. Druge ureditve

Uporabniški račun

Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do uporabniškega vmesnika. Kupec lahko v svojem uporabniškem vmesniku naroči blago (v nadaljevanju "uporabniški račun"). Če spletni vmesnik Trgovine to omogoča, lahko kupec blago naroči tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika Trgovine.

Ob registraciji na spletnem mestu in pri naročanju blaga mora kupec navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, če se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

Kupec tretjim osebam ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa.

Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot tri leta ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s pogoji).

Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, je določeno z zakonom št. 101/2000 Coll., o varstvu osebnih podatkov, s spremembami.

Kupčevi osebni podatki so zaupni in jih prodajalec obdeluje samo za namen obdelave kupčevega naročila, vzdrževanja uporabniškega računa ter pošiljanja informacij in komercialnih sporočil kupcu.

Kupec se strinja z zbiranjem, shranjevanjem in obdelavo posredovanih osebnih podatkov za nedoločen čas. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in resnični ter da so posredovani prostovoljno. Kupec je dolžan prodajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o vsaki spremembi posredovanih podatkov. Prodajalec lahko obdelavo osebnih podatkov kupca prenese na tretjo osebo, ki jih obdeluje.  Kupec je seznanjen, da lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekliče s pisnim obvestilom prodajalcu ali z zavrnitvijo soglasja že med naročilom ali registracijo uporabniškega računa z vpisom zavrnitve v komentar. Kupec ima v obdobju, za katero je soglasje dano, pravico do informacij o obdelavi osebnih podatkov, ki jih je posredoval, zlasti pravico od prodajalca zahtevati pojasnilo, odpravo pomanjkljivega stanja, vključno z blokado, popravkom, dopolnitvijo ali uničenjem osebnih podatkov, in pravico nasloviti pritožbo na Urad za varstvo osebnih podatkov. Kupec ima pravico zahtevati informacije o tem, katere osebne podatke prodajalec obdeluje o njem. Informacije bodo zagotovljene brez nepotrebnega odlašanja za razumno plačilo, ki ne bo presegalo stroškov, potrebnih za zagotovitev teh informacij.

Prodajalec si pridržuje pravico do uporabe kontaktnih podatkov kupca za pošiljanje informacij, ki so pomembne za polno uporabo izdelkov in storitev, ki jih zagotavlja prodajalec, v skladu z zakonom št. 480/2004 Z. z. o nekaterih storitvah informacijske družbe, z vsemi spremembami, s čimer se kupec strinja. Vsak kupec ima pravico, da prodajalcu kadar koli prepove pošiljanje teh informacij, tako da odgovori na katero koli poslano sporočilo.

Soglasje lahko kadar koli prekličete tudi tako, da pošljete pisno nestrinjanje z obdelavo osebnih podatkov na naslov Topforsport s.r.o., Bešůvka 19, Brno - Žebětín, 641 00, Češka republika.

Obdelava piškotkov

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene v vašem računalniku. Spletni brskalnik jih shrani na zahtevo posameznih spletnih mest, ki si jih ogledujete. Spletna mesta lahko vsebino datoteke zahtevajo nazaj. Ugotovijo lahko, katere strani ste že obiskali, ali imate odprt obrazec ali ste prijavljeni. Piškotki so potrebni za pravilno delovanje večine velikih spletnih mest na internetu.

Kupec se strinja s shranjevanjem piškotkov na svojem računalniku. Če je nakup mogoče opraviti na spletnem mestu in je mogoče izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe brez shranjevanja piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec kadar koli prekliče soglasje iz prejšnjega stavka.

Internetno naročilo

Po oblikovanju (pošiljanju) naročila kupec po elektronski pošti prejme samodejni odgovor, ki vsebuje informacije o uspešnem prejemu, načinu naše nadaljnje komunikacije in natančno specifikacijo naročenega blaga, vključno s cenami. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z dostavo naročenega blaga na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu.

Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), krije kupec, brez razlike od osnovne tarife.

Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Člen 1732(2) civilnega zakonika se ne uporablja.

Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške.

Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavi znotraj Slovenije.

Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o naročenem blagu (naročeno blago kupec "vstavi" v elektronsko košarico spletnega vmesnika trgovine), načinu plačila kupnine blaga, informacije o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovane "naročilo").

Cene blaga so veljavne v času naročila, razen v skladu z določili o preklicu naročila s strani prodajalca, glejte. Preklic naročila.

Kupec lahko naročilo odda tudi po elektronski pošti, telefonu, osebno ali v kateri koli drugi ustrezni obliki pod pogoji, predstavljenimi v spletnem vmesniku.

Glede na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja) ima prodajalec vedno pravico, da kupca zaprosi za dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu). Prodajalec ima pravico, zlasti če kupec ne zagotovi dodatne potrditve naročila, zahtevati plačilo celotne kupnine, preden kupcu pošlje blago. Določbe člena 2119(1) civilnega zakonika se ne uporabljajo.

Izbira modela čevljev

Nogometni čevlji

Preden izberete model, razmislite, kakšne lastnosti naj ima izbrani model, za kakšen namen (ali športno dejavnost in površino) ga nameravate uporabljati in v kakšnih razmerah. Vsak čevelj je narejen za določeno vrsto uporabe in temu so prilagojene njegove lastnosti.

Daljšo vzdržljivost zagotovite z izbiro pravilnega podplata za ustrezno površino in označevanjem modelov čevljev za pravilno uporabo:

 • SG (Soft Ground)  = mehka in zelo mehka naravna površina
 • FG (Firm Ground) = suha naravna površina
 • HG (Hard Ground) = zelo trda, suha površina in igrišča iz žlindre
 • AG (Artifical Ground) = razvit s posebnimi lastnostmi za umetne površine. Optimalen podplat za sodobno umetno travo
 • TF (Turf) = trda igrišča, umetna trava - čevlji so zasnovani tako, da prenesejo bočne pritiske, ki nastanejo pri igranju na umetni travi.
 • IN (Indoor) = dvorana - gladke lakirane površine (parket, obdelan s plastjo laka).
 • HG J. (Hard Ground junior) = vse naravne površine, tudi trde površine
 • (= otroški čevlji)

Tekaški čevlji

Preden izberete model, razmislite, kakšne lastnosti naj ima izbrani model, za kakšen namen (ali športno dejavnost in površino) ga nameravate uporabljati in v kakšnih razmerah. Vsak čevelj je narejen za določeno vrsto uporabe in temu so prilagojene njegove lastnosti.

Daljšo vzdržljivost zagotovite z izbiro pravilnega podplata za ustrezno površino in označevanjem modelov čevljev za pravilno uporabo:

 • "površina" 
 • ceste
 • steza
 • trail

Pravilna velikost in oblika čevljev

Pri izbiri športnih čevljev se prepričajte, da izbrana velikost ustreza potrebam vaših stopal. Vrsto čevlja skrbno izberite glede na obliko in širino stopala, višino loka, višino podplata in obliko pete. Športne čevlje je treba še posebej skrbno preizkusiti. Stopalo mora biti trdno pritrjeno, da se prepreči premikanje stopala v čevlju in posledično poškodbe oblog notranjega vložka v predelu pete. Žal nepravilno izbran model, vrsta ali velikost čevlja ne more biti razlog za kasnejši zahtevek!

Veljavnost cene, plačilni pogoji

Cene se dnevno posodabljajo, preverite jih lahko za posamezne elemente in so veljavne ob naročilu.

Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, nakupna cena vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

Pri izdaji kuponov za popust se odstotek popusta izračuna, tudi v primeru že znižanega blaga, vedno le na podlagi maloprodajnih cen pred popustom.

V primeru plačila z gotovino ali po povzetju je nakupna cena plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila je treba kupnino plačati v 7 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati nakupno ceno blaga skupaj z variabilnim simbolom plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je zadevni znesek nakazan na prodajalčev račun.

Morebitni popusti iz cen blaga, ki ga prodajalec zagotovi kupcu, ni mogoče kombinirati.

Predplačila za blago

Za določeno blago, ki je samo naročilo, se lahko zahteva nevračljiv polog v običajnem znesku 100 % prodajne cene blaga. O podrobnostih vas bo obvestilo osebje podjetja ob naročilu.

Davčni dokument in garancijski list

Davčni dokument se pošlje v elektronski obliki kot priloga k elektronski pošti z informacijami o odpremi blaga ali kot del osebne prodaje. Garancijski list se izda glede na pogoje uradnega uvoznika. Če pošiljka vsebuje samo davčni dokument, ta dokument služi tudi kot garancijski list.

Druge ureditve

Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene blaga.

Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.

Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, je pristojna češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID št.: 00020869, spletni naslov: http://www.coi.cz.

Potrošnik se strinja, da lahko prodajalec objavi potrošniške akcije "Darilo ob nakupu". Pravila teh promocij so na voljo TUKAJ. Ta pravila so sestavni del splošnih pogojev poslovanja.

4. Garancijski in pritožbeni pogoji za Republiko Slovenijo in končne uporabnike

Za vsa dejstva, ki niso opisana, veljata Civilni zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov s spremembami.

V primeru nakupa blaga v okviru poslovnih dejavnosti je pritožbeni postopek v skladu z ustreznimi določbami spremenjenega civilnega zakonika.

Prejem pošiljke

Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, nosi tveganje in vse dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza, kupec.

Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnih koli napak o tem takoj obvestiti prevoznika. Če je embalaža poškodovana in kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec pošiljke od prevoznika ne sme prevzeti. Kupcu svetujemo, da od prevoznika ne sprejme poškodovane pošiljke in se obrne na naš oddelek za reklamacije. V primeru prejema poškodovane pošiljke bo reklamacija obravnavana v sodelovanju z ladjarsko službo.

Po prejemu blaga je priporočljivo blago nemudoma pregledati in morebitne ugotovljene napake nemudoma pisno sporočiti na elektronski naslov: reklamace@t4s.cz (najhitrejša rešitev) ali korespondenčno na naslov ustanove.

Način opisa napake in druge potrebne informacije so navedene v članku "Obravnava pritožb" na spletnem mestu.

Prva uporaba blaga

Kupcu svetujemo, da pred prvo uporabo izdelka prebere navodila za uporabo in se temeljito seznani z njegovim delovanjem. V primeru uporabe blaga v nasprotju z navodili za uporabo ponudnik storitev ne more priznati nobene napake, ki je nastala zaradi take uporabe, kot garancijo. Navodila za uporabo so navedena v prodajnih pogojih in v celoti v prilogi 1 v poglavjih Zavezujoča navodila za uporabo in nego obutve ter Posebna navodila za nego zgornjih materialov. Če želite ta navodila poslati v tiskani obliki, to vedno navedite v opombah pri izpolnjevanju naročila.

Pravilno vzdrževanje obutve za podaljšanje njene življenjske dobe:

 • Športnih čevljev nikoli ne perite v pralnem stroju! Usnje in drugi posebni materiali na osnovi umetnih snovi se lahko pri strojnem pranju poškodujejo ter spremenijo njihov oprijem, tekstura in lastnosti.
 • Modele z usnjenim zgornjim delom lahko očistite z mehko krtačko (odlično se obnesejo stare zobne ščetke) brez uporabe vode, tj. na suho.
 • Čevlje je treba preprosto očistiti. Postopek je naslednji: uporabite toplo vodo, milo (brez pralnega praška ali mehčalca tkanin!), krtačo in skrbno odstranite umazanijo.
 • Športnih čevljev ne smete sušiti tako, da jih položite neposredno na grelno telo ali pri povišanih temperaturah (npr. s sušilnikom za lase), postavite v bližino radiatorja, pustite na soncu itd. Površina se mora sušiti počasi - od znotraj navzven, sicer lahko razpoka in otrdi. Usnje, umetno usnje, tehnične tkanine in lepila se lahko poškodujejo zaradi prekomerne vročine! To tudi skrajša življenjsko dobo obutve.
 • Kakovostno sušenje bo preprečilo rast bakterij in glivic, ki povzročajo neprijeten vonj stopal in glivične bolezni.
 • Znoj vsebuje tudi kisline, ki lahko sčasoma poškodujejo čevlje, zato v čevlje vedno nosite kakovostne nogavice! Če želite zmanjšati neprijeten vonj, potresite notranjost čevljev s sodo bikarbono ali profesionalnim izdelkom za nego stopal.
 • Metoda sušenja čevljev: mokre čevlje napolnite s časopisnim papirjem in posušite pri sobni temperaturi.
 • Če želite zagotoviti, da čevelj med nošenjem ne spremeni oblike niti v najmanjši meri, uporabite zategovalnike.
 • Čevljev ne sestavljajte, dokler niso vsi deli (vključno z vezalkami) suhi.
 • Obutev vedno uporabljajte za šport, za katerega je namenjena.
 • Vedno nosite čevlje, ki so pravilno zavezani, da preprečite premikanje stopala v čevlju in s tem poškodbe podloge vložka v predelu pete. Če želite preprečiti poškodbe tkanine ali kovinskih očesc, imejte vezalke zavezane do zadnje luknjice.
 • Vedno uporabljajte le popolnoma suho obutev, ponavljajoča se uporaba mokre obutve znatno skrajša življenjsko dobo!
 • Po uporabi v mokrem okolju se mora obutev čim prej popolnoma posušiti. Mokrih čevljev ne pospravljajte v vrečke ali plastične vrečke.
 • Čevlje obujte in sezujte brez vezalk. Pri obuvanju čevljev uporabljajte žličko za obuvanje. Obrabljanje in deformacija petnega obroča skrajšata življenjsko dobo čevlja in omejujeta njegovo sposobnost zaščite pete in gležnja!

POSEBNA NAVODILA ZA NEGO ZGORNJIH MATERIALOV

KOŽA: Za najboljše rezultate je treba usnjene čevlje pred prvo uporabo očistiti, obdelati s kremo, spolirati in impregnirati. Za čiščenje uporabite čistilo za usnje ali majhno količino kakovostnega mila. Po sušenju nanesite kakovosten izdelek za nego. Upoštevajte navodila proizvajalca. Čevlje spolirajte z loščilom za čevlje nevtralne barve ali barve, ki je nekoliko svetlejša od barve čevljev. Nikoli ne loščite mokrih čevljev! Na koncu uporabite impregnacijski sprej, zlasti če bodo čevlji izpostavljeni izjemni vlagi, blatu ali maščobi.

Semiš in nubuk: Obutev iz semiša in nubuka je zaradi svojih vlaken še posebej občutljiva na umazanijo. Pred prvim nošenjem jih obdelajte s kakovostnim sprejem za impregnacijo semiša/usnja na osnovi silikona in obdelavo ponovite, ko se voda na površini ob mokrem preneha nabirati v kapljice. Redno ga čistite s čistilom za semiš/nubuk na osnovi topil. V zelo deževnem vremenu in vlažnih okoljih ne nosite obutve iz semiša in nubuka.

MREŽA: Mrežni čevlji bodo bolj odporni proti umazaniji, če jih pred prvim nošenjem zaščitite s silikonskim impregnacijskim sprejem.

Pravice iz odgovornosti za napake, pogoji za uveljavljanje teh pravic

Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve, urejajo ustrezne splošno zavezujoče določbe (zlasti členi 1914 do 1925, 2099 do 2117 in 2161 do 2174 civilnega zakonika).

Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je v trenutku, ko je kupec prevzel dobavo blaga:

 • blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če dogovora ni, pa ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
 • je blago primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
 • blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali vzorcu, če je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem,
 • je blago v ustrezni količini, meri ali teži in
 • je blago v skladu z zahtevami zakonodaje.

Določbe iz prejšnjega odstavka pogojev ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi njegove običajne uporabe, pri rabljenem blagu za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če to izhaja iz narave blaga.

Pravica do napake ne velja za napake, ki nastanejo zaradi uporabe v nasprotju z navodili za uporabo, napake zaradi mehanskih poškodb ali naravnih nesreč (voda, pesek, požar itd.).

Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi funkcionalnosti ali nepravilnega delovanja izdelka.

Za trenutek uveljavljanja zahtevka se šteje trenutek, ko prodajalec od kupca prejme potrošnikovo izjavo volje (uveljavljanje pravice iz nepravilne izpolnitve). Zaradi hitrega reševanja reklamacije prodajalec priporoča, da reklamirano blago izročite ali pošljete prodajalcu hkrati z reklamacijo.

Pri prodaji potrošniškega blaga lahko kupec uveljavlja pravico do odgovornosti za napake v 24 mesecih od prejema blaga, vendar je to obdobje lahko daljše od tistega, ki je navedeno v garancijskem listu. V primeru podaljšane (pogodbene) garancije prodajalec v garancijskem listu navede pogoje in obseg podaljšane garancije. Če garancijskega lista (potrdila) ni, se kot garancijski list (potrdilo) uporablja davčni dokument - račun. Datum prodaje je označen na potrdilu o prodaji in po potrebi na garancijskem listu.

Obravnava pritožb

Kupcem svetujemo, da v primeru reklamacije blaga, kupljenega pri podjetju Topforsport s.r.o., ravnajo na naslednji način:

 • V primeru spletnega naročila izpolnite reklamacijski obrazec za izbrani izdelek v pregledu naročila in blago skupaj s kopijo računa pošljite na naslov Packeta International_ DPD d.o.o. ID 99389678, Depot Maribor, Tržaška cesta 43, 2000 Maribor.
 • Reklamiranemu blagu priložite vse dele, ki so lahko povezani z napako, natančen opis napake ali dokaz o pojavu napake, ki se pojavlja le občasno, kontaktne podatke (telefon, e-pošta), navedbo pravic, ki jih želite uveljavljati v zvezi z reklamacijo, prodajni dokument (kopijo) in garancijski list.
 • Pošiljko z reklamiranim blagom je treba dostaviti v ustrezni varni embalaži kot dragoceno pošiljko (ne po povzetju).

Zgornja priporočila ne vplivajo na možnosti in pravice potrošnika v skladu s civilnim zakonikom in spremenjenim zakonom o varstvu potrošnikov ter so namenjena le čim hitrejši obravnavi pritožb v zvezi z izdelki.

Prodajalec mora kupcu izdati pisno potrdilo o datumu uveljavljanja pravice iz odgovornosti za napake ter o popravilu in trajanju popravila oziroma o načinu obravnave reklamacije - reklamacijski zapisnik.

Reklamacije, vključno z odpravo napak, je treba rešiti brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita za daljši rok. Po izteku tega roka lahko kupec zahteva primeren popust na kupnino ali odstopi od kupoprodajne pogodbe.

Zavrnitev zahtevkov:

 • Sprememba na blagu, ki je posledica običajne obrabe, nepravilne uporabe ali nepravilnega posega, se ne more šteti za napako. Zloraba pomeni zlasti uporabo modelov čevljev, zasnovanih za določene površine, ki se uporabljajo na površinah, ki niso določene.
  1. a) uporaba obutve za futsal pri floorballu je razlog za zavrnitev zahtevka, saj je obutev za floorball bolj zaščitena na zunanji strani stopala in zlasti na prstih, da se preprečijo vbodi.
  2. b) notranji čevlji, ki se uporabljajo na trdih površinah, kot so beton, asfalt ali posebne betonske površine, prevlečene z nano plastmi posebne gume, t. i. ameriški beton, je to v nasprotju z njihovo predvideno uporabo. Takšne površine so popolnoma neprimerne za notranjo obutev!
  3. c) uporaba čevljev z oznakami SG, FG, HG, IN (poglavje Izbira modela čevlja) na umetni travi je prav tako razlog za zavrnitev trditve. Za umetno travo uporabljajte modele z oznako AG
 • Čevljev, ki so poškodovani zaradi zdravstvenih nepravilnosti (izbočena peta, poškodovana tekalna površina itd.), ni mogoče zahtevati.
 • Če zahtevek ni vložen po prvem pojavu napake ali če se blago z očitno napako še naprej uporablja. 
 • Zdrs je mehanska poškodba, ki nastane zaradi drgnjenja zgornjega materiala, npr. med igro, ko se en čevelj drgne ob drugega ali ko drug igralec stopi na čevelj. Tega ni mogoče sprejeti kot legitimno trditev.
 • Posebnost čevljev iz pravega usnja: uporaba čevljev včasih povzroči majhno raztrganino med zunanjim podplatom in zgornjim materialom. To je običajna obraba čevlja in ne preprečuje uporabe.
 • Zaradi nepravilnega sušenja (kot je opisano v poglavju Pravilno vzdrževanje obutve) čevljev iz sintetičnih materialov se podplati odlepijo.
 • Podplat lahko zdrži dvakrat dlje kot vmesni podplat, vendar je treba čevelj zamenjati, ko se obrablja blaženje v vmesnem podplatu. Pri intenzivni uporabi (pogoste športne dejavnosti, zlasti tek) se to lahko zgodi tudi vsake 3 do 4 mesece.

Zato zahtevek velja le za napake, ki so posledica pomanjkljivih materialov ali slabe proizvodne tehnologije.

5. Preklic naročila

Preklic naročila s strani kupca

 • Kupec lahko prekliče naročilo po telefonu () ali po e-pošti info@top4running.si dokler naše osebje ne razpiše dostave blaga do vas. Prosimo vas, da v obrazcu za pisno preklic naročila navedete številko naročila. Ta številka je vključena v samodejni odgovor, ki ga prejmete v svoje kontaktno e-poštno sporočilo po uspešnem ustvarjanju naročila.

Preklic naročila s strani prodajalca

 • Dobavitelj si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela v naslednjih primerih:

Blago se ne proizvaja ali dobavlja več ali se je cena dobavitelja blaga bistveno spremenila, pa tudi v primeru očitne napake v ceni blaga (tj. cena, ki se očitno razlikuje od običajne cene za to vrsto/vrsto blaga). Za očitno napako pri ceni blaga se šteje na primer cena, ki je 60 % nižja od običajne cene za to vrsto in tip blaga. Če pride do takšnega primera, bo prodajalec nemudoma stopil v stik s kupcem in se dogovoril o nadaljnjem ravnanju.

 • Prodajalec ima pravico, da naročila ne potrdi ali odstopi od naročila, glej Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene s komunikacijo na daljavo.

6. Odstop od kupoprodajne pogodbe, sklenjene s komunikacijo na daljavo

Prodajalec zagotavlja kupcu podaljšan rok za vračilo blaga brez navedbe razloga, ki presega zakonsko določen rok, in sicer 30 dni od dneva prevzema blaga. Kupec mora v tem roku prodajalcu poslati odstop od pogodbe. Prodajalec lahko razpiše potrošniške akcije, s katerimi dodatno podaljša ta rok. Kupec mora blago poslati nazaj prodajalcu pravočasno, a najpozneje v 14 dneh po poslanem odstopu od pogodbe.

Prodajalec bo kupcu vrnil kupnino v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vendar ne prej kot v trenutku, ko prodajalec prejme vrnjeno blago, ali če kupec dokaže, da je vrnjeno blago poslal prodajalcu. Vračilo denarja velja le za izdelke, ne pa tudi za storitve (kot so ekspresno vračilo, podaljšani čas vračila itd.).

Za odstop od kupoprodajne pogodbe mora kupec po dostavi blaga uporabiti obrazec za vračilo (DOC PDF) ki ga zagotovi prodajalec in poslati blago, račun in obrazec za vračilo na naslov: Packeta International_ DPD d.o.o. ID 99389678, depo Maribor, Tržaška cesta 43, 2000 Maribor. V primeru, da blago še vedno ni bilo dostavljeno, priporočamo, da pisno odstopite od kupoprodajne pogodbe s sporočilom na prodajalčev elektronski naslov: info@11teamsports.si.

V primeru odstopa od pogodbe kupce prosimo, da navedejo številko naročila, variabilni simbol in datum nakupa ter predložijo dokazilo o nakupu.

Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika med drugim ni mogoče odstopiti od pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno po želji kupca ali za njegovo osebo, od pogodbe o dobavi hitro pokvarljivega blaga ter blaga, ki se hitro pokvari, iz pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, iz pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter iz pogodbe o dobavi zvočnega ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je potrošnik poškodoval originalno embalažo.

Odstop od kupoprodajne pogodbe se lahko zavrne, če je blago kupil podjetnik ali pravna oseba. V takem primeru se uporabljajo ustrezne določbe civilnega zakonika.

Kupec se zaveda, da je prodajalec upravičen do povračila škode, ki jo je utrpel, če je blago, vrnjeno prodajalcu, poškodovano, obrabljeno ali delno porabljeno. Kupec se zaveda, da bo znesek odškodnine določil prodajalec glede na stanje vrnjenega blaga, in če prodajalec meni, da je blago neprimerno za prodajo, je znesek odškodnine enak nakupni ceni. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati zahtevek za odškodnino za škodo na blagu s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine.

Če se kupcu skupaj z blagom izroči darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s takim darilom preneha veljati, kupec pa mora prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom. Vrednost nevrnjenega darila se lahko enostransko pobota s kupčevim zahtevkom za vračilo kupnine.

Če je bila pri oddaji naročila uporabljena koda za vrednostni popust, se v primeru delnega vračila znesek popusta odšteje od zneska vrnjenega blaga.
V primeru vrnitve celotnega naročila bo vrnjen končni plačani znesek.

7. Druge storitve

Ekspresno vračilo denarja:

Kupcu je v košarici na voljo "Ekspresno vračilo denarja". V okviru te storitve je prodajalec v primeru poškodbe, izgube pošiljke ali blaga med dostavo dolžan kupcu povrniti denar takoj, ko izve za tak dogodek. Te storitve ni mogoče preklicati.

Podaljšano obdobje za vračila:

S plačilom te storitve ima kupec pravico do vračila blaga brez navedbe razloga v podaljšanem obdobju. Standardni rok za vračilo (Splošni pogoji poslovanja, 6. člen) se v okviru te storitve podaljša za nadaljnjih 30 dni. Rok za vračilo tako traja 60 dni ali celo dlje, če se zaradi dogodka pri potrošniku omenjeni rok podaljša.

Tudi za blago, vrnjeno po zakonsko določenem roku, prodajalec postavlja pogoj, da to blago ni bilo uporabljeno, nima pretečenega roka uporabe, ni delno ali v celoti porabljeno ali poškodovano, kar se ugotavlja ob običajnem pregledu blaga po prejemu. Blago je potrebno vrniti v originalni embalaži in z nedotaknjenimi etiketami. Te storitve ni mogoče preklicati.

8. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev ali katere koli pogodbene ureditve med strankama ne vpliva na veljavnost in učinkovitost drugih določb.

Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.

Ti splošni pogoji, vključno s pritožbenim postopkom, začnejo veljati 03. 07. 2022. Spremembe pritožbenega postopka in splošnih pogojev se lahko spremenijo.